Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở kỉ

Câu 282038: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở kỉ

A. Phấn Trắng.

B. Cácbon.

C. Silua.

D. Tam Điệp.

Câu hỏi : 282038
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực vật có hạt đã xuất hiện ở kỷ Cacbon.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com