Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình 1 là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người mang bộ nhiễm sắc thể này

 

Câu 285942: Hình 1 là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường ở một người. Người mang bộ nhiễm sắc thể này


 

A. mắc hội chứng Claiphentơ.

B. mắc hội chứng Đao.

C. mắc hội chứng Tớcnơ.

D. mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

Câu hỏi : 285942
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét trong nhiễm sắc đồ thì ta có bộ nhiễm sắc thể có 3 NST số 21 => Hội chứng Đao

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com