Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:

Câu 286641: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:

A. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl dư.

B. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH dư.

C. dùng dung dịch NaOH dư, dung dịch HCl dư, rồi nung nóng.

D. dùng dung dịch NaOH dư, khí CO2 dư, rồi nung nóng.

Câu hỏi : 286641
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Al2O3 , Fe2O3  \(\xrightarrow{{NaOH}}Na\,Al{O_2}\xrightarrow{{C{O_2},{H_2}O}}Al{(OH)_3}\xrightarrow{{{t^o}}}Al_2^{}{O_3}\)

  2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

  NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

  2Al(OH)3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Al2O3 + 3H2O

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com