Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mua \(4m\) vải hết \(96\,\,000\) đồng. Hỏi mua \(8m\) vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 288064: Mua \(4m\) vải hết \(96\,\,000\) đồng. Hỏi mua \(8m\) vải như thế hết bao nhiêu tiền?

A. \(24\,\,000\) đồng         

B. \(48\,\,000\) đồng

C. \(192\,\,000\) đồng       

D. \(768\,\,000\) đồng

Câu hỏi : 288064

Phương pháp giải:

Đối với dạng bài về quan hệ tỉ lệ, ta có thể làm theo \(2\) cách sau:


Cách 1: dùng phương pháp rút về đơn vị (đã học ở lớp 3).


Cách 2: dùng phương pháp tìm tỉ số: số mét vải tăng lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách 1: (Phương pháp rút về đơn vị)

  Mua \(1m\) vải hết số tiền là:

              \(96\,000:4 = 24\,\,000\) (đồng)

  Mua \(8m\) vải như thế hết số tiền là:

              \(24\,\,000\, \times 8 = 192\,\,000\) (đồng)

                          Đáp số: \(192\,\,000\) đồng

  Cách 2: (Phương pháp dùng tỉ số)

  \(8m\) vải gấp \(4m\) vải số lần là:

              \(8:4 = 2\) (lần)

  Mua \(8m\) vải như thế hết số tiền là:

              \(96\,\,000\, \times 2 = 192\,\,000\) (đồng)

                          Đáp số: \(192\,\,000\) đồng

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com