Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lan mua \(3\) cái bút hết \(12\,\,000\) đồng. Nếu Lan mua \(6\) cái bút hết \(24\,\,000\) đồng. Hỏi hai đại lượng “số cái bút” và “số tiền” có quan hệ gì với nhau?

Câu 288063: Lan mua \(3\) cái bút hết \(12\,\,000\) đồng. Nếu Lan mua \(6\) cái bút hết \(24\,\,000\) đồng. Hỏi hai đại lượng “số cái bút” và “số tiền” có quan hệ gì với nhau?

A. Là hai đại lượng tỉ lệ thuận 

B. Là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Câu hỏi : 288063

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy mua càng nhiều cái bút thì số tiền càng tăng lên và số cái bút tăng lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Vậy hai đại lượng “số cái bút” và “số tiền”là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com