Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Yếu tố nào sau đây không thuộc hệ quy chiếu?

Câu 291244: Yếu tố nào sau đây không thuộc hệ quy chiếu?

A. Vật chuyển động                        

B. hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc.

C. vật làm mốc                                 

D. Mốc thời gian và một đồng hồ.

Câu hỏi : 291244

Phương pháp giải:

Một hệ quy chiếu gồm:


+ Một vật mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.


+ Một mốc thời gian và một đồng hồ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ quy chiếu gồm hệ tọa độ gắn với vật mốc, một đồng hồ và mốc thời gian.

  Yếu tố không thuộc hệ quy chiếu là vật chuyển động.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com