`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây lí giải chính xác cho luận điểm: Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam trong những năm 80 của thế kỉ XX?

Câu 292655: Nội dung nào sau đây lí giải chính xác cho luận điểm: Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam trong những năm 80 của thế kỉ XX?

A. Để phù hợp với xu thế chung của thời đại

B. Để đưa đất nước sánh ngang cùng các cường quốc tư bản

C. Để tranh thủ những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài

D. Để ngăn chặn sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Câu hỏi : 292655

Phương pháp giải:

sgk trang 209, suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong khi tình hình thế giới có sự chuyển biến nhanh chóng, thì Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, “đổi mới hay là chết”- một khẩu hiệu xuất hiện ở Việt Nam lúc bấy giờ đã cho thấy đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com