`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z =1); Y (Z =7); E( Z =12); T (Z =19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

Câu 294065: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z =1); Y (Z =7); E( Z =12); T (Z =19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

A. X, Y, E

B. X, Y, E, T

C. E, T

D. Y, T

Câu hỏi : 294065

Phương pháp giải:

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.


Các nguyên tố kim loại thường có 1, 2, 3 e ở lớp ngoài cùng (trừ H, He, B).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các nguyên tố kim loại thường có 1, 2, 3 e ở lớp ngoài cùng (trừ H, He, B).

  Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố là:

  X: 1s1 => phi kim (vì là H)

  Y: 1s22s22p3  => phi kim

  E: 1s22s22p63s2  => kim loại

  T: 1s22s22p63s23p64s1  => kim loại

  Vậy các nguyên tử kim loại là E và T

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com