`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta?

Câu 295950: Điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta?

A. Phân bố ở ven biển

B. Giàu tài nguyên động vật

C. Cho năng suất sinh học cao

D. Có nhiều cây gỗ quý

Câu hỏi : 295950
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta không phải nơi có nhiều cây gỗ quý, cây rừng ngập mặn chủ yếu là sú, vẹt, đước, bần... đây không phải những cây gỗ quý

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com