Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để a gam bột sắt trong không khí một thời gian được 7,52 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư được 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y được b gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là:

Câu 296088: Để a gam bột sắt trong không khí một thời gian được 7,52 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư được 0,672 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y được b gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 7,0 và 25,0      

B. 4,2 và 15,0      

C. 4,48 và 16,0

D. 5,6 và 20,0

Câu hỏi : 296088

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật bảo toàn e cho giai đoạn đầu và cuối.


Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2(SO4)3 = ½. nFe

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sơ đồ:

  Fe + O2 → FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe + H2SO4 đặc nóng dư →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Ta chỉ quan tâm đến trạng thái số oxi hóa đầu và cuối, bỏ qua giai đoạn trung gian.

  Ta có: nSO2 = 0,03 mol

  Đặt nFe = x mol; nO2 = y mol → 56x + 32y = mX = 7,52 gam


  Giải hệ trên ta có: x = 0,1 và y  = 0,06Theo bảo toàn electron: tổng mol e cho = tổng mol e nhận → 3x  = 0,06 + 4y

  → a = 0,1.56 = 5,6 gam

  Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2(SO4)3 = ½. nFe = 0,05 mol → b = 0,05.400 = 20 gam

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com