`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại cây trồng được ở cả 2 vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là

Câu 297471: Loại cây trồng được ở cả 2 vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên là

A. Cà phê, điều

B. Cao su, chè

C. Cà phê, cao su

D. Chè, cà phê

Câu hỏi : 297471
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chè và cà phê là những loại cây trồng được ở cả 2 vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com