`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 297617: Nội dung nào không phải ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?

A. văn bản pháp  quốc tế đầu tiên ghi nhận quyền dân tộc  bản của Việt Nam.

B. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

C.   thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị  ngoại giao.

D. Tạo ra thời  thuận lợi để nhân dân Việt Nam tiến lên giải phóng miền NaM

Câu hỏi : 297617

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com