Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ bên) dùng để

Câu 297876: Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ bên) dùng để


A. tách hai chất rắn tan trong dung dịch.

B. tách hai chất lỏng tan tốt vào nhau.

C. tách hai chất lỏng không tan vào nhau.

D. tách chất lỏng và chất rắn.

Câu hỏi : 297876

Phương pháp giải:

Dựa vào độ tan của các chất

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bộ dụng cụ chiết được dùng để tách 2 chất lỏng không tan vào nhau.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com