`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm nông nghiệp không phải là thế mạnh của Lào là?

Câu 298885: Sản phẩm nông nghiệp không phải là thế mạnh của Lào là?

A. Chè            

B. Lúa gạo

C. Cà phê    

D. Quế

Câu hỏi : 298885
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Lào bao gồm: cà phê, hạt tiêu, lúa gạo, quế, sa nhân (sgk Địa lí 8 trang 64)

  => Chè không phải sản phẩm thế mạnh của Lào

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com