`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 298912: Phát biểu nào sau đây là sai:

A.  Hình lập phương là hình gồm 6 mặt, 8 cạnh và 12 đỉnh                           

B.  Hình lập phương là hình gồm 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh                           

C.  Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau                          

D.  Hình lập phương và hình hộp chữ nhật đều có 6 mặt.

Câu hỏi : 298912

Phương pháp giải:

Hình lập phương là hình gồm 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. 6 mặt đều là những hình vuông bằng nhau. Hình vuông là một hình hộp chữ nhật đặc biết có ba kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.


Loại trừ các đáp án đúng, chọn ra đáp án sai

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình lập phương là hình gồm 6 mặt, 8 cạnh và 12 đỉnh  Sai

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com