Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là:

Câu 298909: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là:

A. Chiều dài                         

B. Chiều rộng                   

C. Chiều cao                       

D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Câu hỏi : 298909

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về hình hộp chữ nhật: Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh. Các mặt bên đều là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là: Chiều dài, chiều rộng và chiều cao

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com