Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của bất phương trình \({3^{{x^2} - 2x}} < 27\) là:

Câu 299095: Tập nghiệm của bất phương trình \({3^{{x^2} - 2x}} < 27\) là:

A.  \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) 

B. \(\left( {3; + \infty } \right)\)    

C. \(\left( { - 1;3} \right)\)    

D. \(\left( { - \infty  - 1} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 299095
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com