`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

        

Câu 299102: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


        

A. \(\left( {0;1} \right)\)       

B.  \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)

         

C.   \(\left( { - 1;1} \right)\)           

D. \(\left( { - 1;0} \right)\)

Câu hỏi : 299102
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com