`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a\) và \(b\) là hai số thực dương tùy ý, \(\log \left( {a{b^2}} \right)\) bằng

    

Câu 299104: Với \(a\) và \(b\) là hai số thực dương tùy ý, \(\log \left( {a{b^2}} \right)\) bằng


    

A. \(2\log a + \log b\)       

B.  \(\log a + 2\log b\)     

C.  \(2\left( {\log a + \log b} \right)\)      

D. \(\log a + \frac{1}{2}\log b\)

Câu hỏi : 299104
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com