Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), mặt phẳng \(\left( {Oxz} \right)\) có phương trình là

    

Câu 299111: Trong không gian \(Oxyz\), mặt phẳng \(\left( {Oxz} \right)\) có phương trình là


    

A.  \(z = 0\)                    

B. \(x + y + z = 0\)           

C. \(y = 0\)                   

D.  \(x = 0\)

Câu hỏi : 299111
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com