Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

Câu 300118:

Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A.  Nồi cơm điện, quạt điện, rađiô, tivi

B.  Máy bơm nước, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điện

C. Am điện, máy tính bỏ túi, máy chụp ảnh tự động, chuông điện

D. Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện

Câu hỏi : 300118

Phương pháp giải:

Ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bếp điện, bóng đèn dây tóc, nồi cơm điện, bàn là, lò sưởi điện.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com