Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là Đúng?

Câu 300365: Phát biểu nào sau đây là Đúng?

A.  Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. (cùng một đơn vị đo).

B.  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh nhân với diện tích hai đáy.                   

C.  Diện tích toàn phần bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.            

D.  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

Câu hỏi : 300365

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức đã học về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.


 + Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao


(cùng đơn vị đo).


Công thức:      Sxq = Chu vi đáy \( \times \) Chiều cao                                  \({S_{xq}} = \left( {a + b} \right) \times 2 \times c\)


+ Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy.


Công thức:     Stp = Sxq + S2 đáy                                                      S2đáy= \(\left( {a.b} \right) \times 2\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

   

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com