Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta phân theo ngành

                                                         (Đơn vị: tỉ đồng)

Từ bảng số liệu trên, cho biết dạng biểu đồ nào là phù hợp nhất để thể hiện quy mô, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta phân theo ngành?

Câu 301826: Cho bảng số liệu:


Giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta phân theo ngành


                                                         (Đơn vị: tỉ đồng)Từ bảng số liệu trên, cho biết dạng biểu đồ nào là phù hợp nhất để thể hiện quy mô, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta phân theo ngành?

A. Miền     

B. Tròn      

C. Đường 

D. Cột

Câu hỏi : 301826
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể hiện tốt nhất quy mô cơ cấu của đối tượng trong khoảng thời gian dưới 3 mốc năm là biểu đồ tròn. Hoặc dùng phương pháp loại trừ các dạng biểu đồ không phù hợp: nhận thấy biểu đồ miền, đường, cột thể hiện các đối tượng trong 1 khoảng thời gian dài (nhiều mốc năm) nên không phù hợp với bảng số liệu

  => chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com