Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, M là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ:

Câu 303673: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, M là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ:

A. \({1 \over {\sqrt {{E_M}} }} = 2\left( {{1 \over {\sqrt {{E_A}} }} + {1 \over {\sqrt {{E_B}} }}} \right)\)

B. \({1 \over {\sqrt {{E_M}} }} = {1 \over 2}\left( {{1 \over {\sqrt {{E_A}} }} + {1 \over {\sqrt {{E_B}} }}} \right)\)

C. \(\sqrt {{E_M}}  = {1 \over 2}\left( {\sqrt {{E_A}}  + \sqrt {{E_B}} } \right)\)

D. EM = (EA + EB)/2.

Câu hỏi : 303673

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra và công thức trung điểm trong toán học.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm được tính theo công thức

   \(E = {{k\left| Q \right|} \over {\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow r = \sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {E\varepsilon }}} \)

  Do đó ta tính được rA, rB, rC như sau

   \({r_A} = \sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {{E_A}\varepsilon }}} ;{r_B} = \sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {{E_B}\varepsilon }}} ;{r_M} = \sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {{E_M}\varepsilon }}} \)

  Vì M là trung điểm của AB nên ta có

  \({r_M} = {1 \over 2}\left( {{r_A} + {r_B}} \right) \Leftrightarrow \sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {{E_M}\varepsilon }}}  = {1 \over 2}\left( {\sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {{E_A}\varepsilon }}}  + \sqrt {{{k\left| Q \right|} \over {{E_B}\varepsilon }}} } \right) \Leftrightarrow {1 \over {\sqrt {{E_M}} }} = {1 \over 2}\left( {{1 \over {\sqrt {{E_A}} }} + {1 \over {{E_B}}}} \right)\)

  Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com