Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là

Câu 312369: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là

A. 37,21%. 

B. 53,33%. 

C. 36,36%.           

D. 43,24%.

Câu hỏi : 312369

Phương pháp giải:

Hấp thụ sản phẩm cháy vào 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa → 0,22 mol < nCO2 < 0,44 mol


=> 2,2 < số C trong X < 4,4


=> X có 3C hoặc 4C


Mà thủy phân X trong NaOH → hai chất hữu cơ có số C trong phân tử bằng nhau → X =?

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đốt cháy 0,1 mol X → CO2 và H2O

  Hấp thụ sản phẩm cháy vào 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa → 0,22 mol < nCO2 < 0,44 mol

  => 2,2 < số C trong X < 4,4

  => X có 3C hoặc 4C

  Mà thủy phân X trong NaOH → hai chất hữu cơ có số C trong phân tử bằng nhau → X là CH3COOCH2CH3

  \(\% O = {{32} \over {88}}.100\%  = 36,36\% \)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com