Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho X là axit có công thức dạng CnH2nO2, Y là este mạch hở dạng CmH2m-4O4.  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm 0,6 mol X và 0,15 mol Y thì thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 87,6 gam. Nếu đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 muối và 9,3 gam một ancol. Công thức cấu tạo của Y là

Câu 312370: Cho X là axit có công thức dạng CnH2nO2, Y là este mạch hở dạng CmH2m-4O4.  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm 0,6 mol X và 0,15 mol Y thì thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 87,6 gam. Nếu đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 muối và 9,3 gam một ancol. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3OOC-C(CH3)=CH-COOCH3.     

B. HCOO-CH2-CH2-OOC-CH=CH2.

C. CH2=CH-COO-(CH2)3-OOCH3.        

D. CH3OOC-CH=CH-COOCH3.

Câu hỏi : 312370

Phương pháp giải:

khi đốt cháy có: \({n_Y} = {{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}} \over {k - 1}} = {{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}} \over {3 - 1}}\)


Bảo toàn khối lượng,bảo toàn nguyên tố C

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt nCO2 = a (mol); nH2O = b (mol)

  Đốt cháy X thu được nH2O = nCO2

  Y có k=3 => khi đốt cháy có: \({n_Y} = {{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}} \over {k - 1}} = {{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}} \over {3 - 1}}\)

  => Đốt cháy E ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \matrix{
  44x + 18y = 87,6 \hfill \cr
  x - y = 2.{n_Y} = 0,3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
  x = 1,5 \hfill \cr
  y = 1,2 \hfill \cr} \right.\)

  => số C trung bình trong E = 1,5/0,75 = 2

  BTNT “C”: 0,6n + 0,15.m = 1,5

  => 4n + m = 10

  Vì m ≥ 4 ; n ≥1 => m = 6 và n = 1 thỏa mãn

  E + NaOH → 2 muối + 1 ancol

  => nancol = nY =0,15 (mol)

  => Mancol = 9,3 : 0,15 = 62 (g/mol)

  => ancol là C2H4(OH)2

  Vậy CTCT của Y là: HCOOCH2-CH2OOCCH=CH2 (este của etilen glicol với axit fomic và acrylic)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com