Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 16/9/1950, quân ta mở đầu chiến dịch Biên giới bằng trận đánh vào vị trí

Câu 312861: Ngày 16/9/1950, quân ta mở đầu chiến dịch Biên giới bằng trận đánh vào vị trí

A. Thất Khê             

B.  Đông Khê

C. Cao Bằng               

D. Na Sầm

Câu hỏi : 312861

Phương pháp giải:

sgk trang 137.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sáng sớm ngày 16-9-1950, các đơn vị quân đội ta nổ súng mở đầu chiến dịch Biên giới bằng trận đánh vào vị trí Đông Khê.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com