Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\left( {2 - \sqrt {x - 1} } \right)^{\sqrt 3 }}\).

Câu 318151: Tìm tập xác định của hàm số \(y = {\left( {2 - \sqrt {x - 1} } \right)^{\sqrt 3 }}\).

A. \(D = \left( { - \infty ;5} \right)\).

B. \(D = \left[ {1;5} \right)\).

C. \(D = \left[ {1;3} \right)\).

D. \(D = \left[ {1; + \infty } \right)\)..

Câu hỏi : 318151

Phương pháp giải:

Xét hàm số \(y = {x^\alpha }\):


+ Nếu \(\alpha \) là số nguyên dương thì TXĐ: \(D = \mathbb{R}\)


+ Nếu \(\alpha \) là số nguyên âm hoặc bằng 0 thì TXĐ: \(D = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}\left\{ 0 \right\}\)


+ Nếu \(\alpha \) là không phải là số nguyên thì TXĐ: \(D = \left( {0; + \infty } \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}x - 1 \ge 0\\2 - \sqrt {x - 1}  > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 1\\\sqrt {x - 1}  < 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 1\\x - 1 < 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge 1\\x < 5\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in \left[ {1;5} \right)\)

  Vậy TXĐ của hàm số là \(D = \left[ {1;5} \right)\).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com