`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực?

Câu 319688: Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực?

A. Mặt phẳng nghiêng

B. Ròng rọc cố định

C. Ròng rọc động

D. Đòn bẩy

Câu hỏi : 319688

Phương pháp giải:

- Các máy cơ đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc


- Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ròng rọc cố định chỉ giúp thay đổi hướng của lực mà không thay đổi độ lớn của lực. Nên nó không có lợi về lực

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com