Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

Câu 319697: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm

B. Sự tạo thành mưa

C. Tuyết đang tan

D. Sương đọng trên lá cây

Câu hỏi : 319697

Phương pháp giải:

Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Sự ngưng tụ đi cùng với sự hóa hơi. Nhờ có sự ngưng tụ mà nước đựng trong chai có nút kín không bị giảm đi, sương đọng lại trên lá sau đêm lạnh, và chu trình của nước trong tự nhiên tạo ra mưa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Sự ngưng tụ đi cùng với sự hóa hơi. Nhờ có sự ngưng tụ mà nước đựng trong chai có nút kín không bị giảm đi, sương đọng lại trên lá sau đêm lạnh, và chu trình của nước trong tự nhiên tạo ra mưa

  Chỉ có tuyết đang tan là hiện tượng nóng chảy.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com