Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ròng rọc động một trong những máy cơ đơn giản, giúp ta thực hiện công việc được dễ dàng hơn. Dùng ròng rọc động ta được lợi gì?

Câu 319698: Ròng rọc động một trong những máy cơ đơn giản, giúp ta thực hiện công việc được dễ dàng hơn. Dùng ròng rọc động ta được lợi gì?

A. Lợi về cường độ lực

B. Lợi về đường đi.

C. Lợi về hướng của lực

D. Lợi cả về lực và đường đi

Câu hỏi : 319698

Phương pháp giải:

Ròng rọc động giúp ta làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ròng rọc động giúp ta làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. Dùng ròng rọc động ta được lợi về cường độ lực

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com