Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

Câu 319699: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng tăng

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng

C. Thể tích của chất lỏng tăng

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích đều tăng

Câu hỏi : 319699

Phương pháp giải:

Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì thể tích của chất lỏng tăng

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com