Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thiên tai không xảy ra ở vùng đồi núi nước ta là?

Câu 322928: Thiên tai không xảy ra ở vùng đồi núi nước ta là?

A. Lũ ống, lũ quét.

B. Triều cường, xâm nhập mặn

C. Động đất, trượt lở đất

D. Sương muối, rét hại

Câu hỏi : 322928
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vùng đồi núi nằm ở phía tây, cách xa biển nên không thể xảy ra triều cường và xâm nhập măn

  => chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com