Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi cho 21,75 gam mangan đioxit rắn tác dụng với axit clohiđric đậm đặc đun nóng thì thể tích clo thu được ở đktc là:

Câu 323543: Khi cho 21,75 gam mangan đioxit rắn tác dụng với axit clohiđric đậm đặc đun nóng thì thể tích clo thu được ở đktc là:

A. 5,6 lít

B. 5,0 lít

C. 11,2 lít

D. 8,4 lít

Câu hỏi : 323543

Phương pháp giải:

Viết phương trình hóa học xảy ra và tính toán theo phương trình hóa học để tính số mol clo.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTHH xảy ra: MnO2 + 4HClđặc → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Theo PT ta có: nCl2 = nMnO2 = 21,75 : 87 = 0,25 mol

  Suy ra VCl2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com