Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

Câu 324470: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

C. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

Câu hỏi : 324470

Phương pháp giải:

- Bậc của ancol bằng bậc của cacbon mà có nhóm -OH đính vào cacbon đó.


- Bậc của amin bằng số H của NH3 bị thay thế bằng gốc hiđrocacbon.

 • Đáp án : D
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Ancol bậc 3, amin bậc 1 ⟹ không thỏa mãn.

  B. Amin bậc 2, ancol bậc 1 ⟹ không thỏa mãn.

  C. Ancol bậc 2, amin bậc 1 ⟹ không thỏa mãn.

  D. Amin bậc 2, ancol bậc 2 ⟹ thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com