Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 324471: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH3CHO.      

B. CH3CHO và CH3CH2OH.

C. CH3CH2OH và CH2=CH2

D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO

Câu hỏi : 324471

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế axit CH3COOH

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X là CH3CH2OH; Y là CH3CHO

  C6H12O6(glucozo) \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{30 - {{32}^0}C}^{len\,men}} \)  CH3CH2OH (X) + 2CO2

  CH3CH2OH (X) + 2CuO  \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CH3CHO(Y) + Cu2O + H2O

  CH3CHO(Y) + O2 \(\buildrel {M{n^{2 + }}} \over\longrightarrow \)  CH3COOH

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com