`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiện ở.

Câu 329479: Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiện ở.

A. Thành phần loài có tính đa dạng, chất lượng và nhiều kiểu gen quý

B. Số lượng thành phần loài, chất lượng hệ sinh thái và các nguồn gen quý

C. Giàu thành phần loài, chất lượng hệ sinh thái và các nguồn gen quý

D. Số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và các nguồn gen quý

Câu hỏi : 329479
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiện ở: Số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và các nguồn gen quý. SGK Địa lí 12, Cơ bản, trang 59.

  Chọn: D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com