Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khó khăn chủ yếu trong việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du miền núi Bắc Bộ là:

Câu 330228: Khó khăn chủ yếu trong việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du miền núi Bắc Bộ là:

A. nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng cỏ manh mún.

B. thiếu nước vào mùa đông, công nghiệp chế biến còn yếu.

C. nguồn vốn đầu tư còn thiếu thốn, quy mô chuồng trại nhỏ.

D. nhiều đồng cỏ tạp, cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế.

Câu hỏi : 330228
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khó khăn chủ yếu trong việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du miền núi Bắc Bộ là cơ sở hạ tầng giao thông còn hạn chế, cụ thể là công tác vận chuyển các sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ (đồng bằng và đô thị); ngoài ra vùng còn nhiều đồng cỏ tạp với năng suất chất lượng thấp. (SGK/148 Địa lí 12).

  Chọn: D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com