Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành tựu không phải là của công cuộc Đổi mới đó là:

Câu 336073: Thành tựu không phải là của công cuộc Đổi mới đó là:

A. Thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài

B. Tốc độ gia tăng dân số được kiềm chế

C. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trên nhiều lĩnh vực

D. Trở thành nước xuất khẩu được một số mặt hàng

Câu hỏi : 336073
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công cuộc Đổi mới giúp nước ta phát triển có hiệu quả nền kinh tế trong nước, trở thành nước xuất khẩu một số mặt hàng tiêu biểu (nông sản, nguyên liệu, hàng thủ công nghiệp….); đẩy mạnh sự giao lưu hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước… => loại A, C, D

  Tốc độ gia tăng dân số giảm là kết quả của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đây không phỉ là thành tựu của công cuộc Đổi mới.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com