Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tình hình Việt Nam và các nước Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX có điểm gì giống nhau?

Câu 336451: Tình hình Việt Nam và các nước Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX có điểm gì giống nhau?

A. Đều lâm vào khủng hoảng và tiến hành cải cách.          

B. Đều thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”.

C. Trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây.

D. Nguy cơ bị các nước tư bản phương Tây xâm lược.

Câu hỏi : 336451

Phương pháp giải:

So sánh.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ giữa thế kỉ XIX:

  - Các nước Âu Mĩ đã căn bản hoàn thành cách mạng tư sản, đua nhau bành trướng thế lực, xâm chiếm thuộc địa ở hầu hết các khu vực Đông Nam Á.

  => Các nước Đông Nam Á đều có nguy cơ bị các nước tư bản phương Tây xâm lược.

  - Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam: Chế độ phong kiến thống trị đều lâm vào khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội.

  => Nhân cơ hội này, các nước tư bản phương Tây đã mở rộng và từng bước hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com