Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về quá trình phiên mã, cho các phát biểu sau:

(1) Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza
(2) Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.
(3) Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.

(4) Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
Có bao nhiêu phát biểu nào trên đây đúng?

Câu 337113: Khi nói về quá trình phiên mã, cho các phát biểu sau:


(1) Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza
(2) Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.
(3) Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.


(4) Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
Có bao nhiêu phát biểu nào trên đây đúng?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu hỏi : 337113
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là (3)

  (1) sai vì enzyme xúc tác cho phiên mã là ARN polimerase

  (2) sai vì phiên mã không có sự tham gia của riboxom, riboxom tham gia vào dịch mã.

  (4) sai vì phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • LE Thanh Đề là có bao nhiêu đáp án đúng, lời giải ghi rõ chỉ có (3) đúng vậy đáp án lại là chọn A = 3 đáp án đúng? Đáp án sai
   Thích Trả lời 06/06/2019 09:01 Tỉ lệ đúng 70 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com