`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các polime sau: polietilen, poli (vinylclorua), cao su buna, nilon-6, poliacrilonitrin, tơ nilon -6,6. Số polime được dùng để sản xuất tơ là

Câu 340247:

Cho các polime sau: polietilen, poli (vinylclorua), cao su buna, nilon-6, poliacrilonitrin, tơ nilon -6,6. Số polime được dùng để sản xuất tơ là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 340247

Phương pháp giải:

Xem lại các tơ trong sgk hóa 12

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các polime được dùng để sản xuất tơ là: nilon-6; poliacrilonitrin, tơ nilon -6,6

  → có 3 chất

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com