Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lan đi từ nhà đến trường với quãng đường dài 1,2km mất 15 phút. Vận tốc trung bình của Lan là

Câu 340551: Lan đi từ nhà đến trường với quãng đường dài 1,2km mất 15 phút. Vận tốc trung bình của Lan là

A. 2,5 km/h      

B. 4,8 km/h    

C. 1,25 km/h                           

D. 2,4 km/h

Câu hỏi : 340551

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công thức tính vận tốc trung bình: \(v = \frac{S}{t}\)


Trong đó S là quãng đường đi được trong thời gian t

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Vận tốc trung bình của Lan là \(v = \frac{S}{t} = \frac{{1,2}}{{0.25}} = 4,8km/h\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com