Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở R thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,4kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 50kV. Điện trở dây dẫn bằng

Câu 341121: Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở R thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,4kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 50kV. Điện trở dây dẫn bằng

A. 50Ω

B. 500Ω

C. 100Ω

D. 5000Ω

Câu hỏi : 341121

Phương pháp giải:

Công suất hao phí trên đường dây tải điện: \({P_{hp}} = \frac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} \Rightarrow R = \frac{{{P_{hp}}{U^2}}}{{{P^2}}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}P = 100kW\\{P_{hp}} = 0,4kW\\U = 50kW\end{array} \right. \Rightarrow R = \frac{{{P_{hp}}{U^2}}}{{{P^2}}} = 100\Omega \)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com