Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào sau đây không phải là lý do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN?

 

Câu 342107: Ý nào sau đây không phải là lý do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN?


 

A. Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

B. Lo sợ về sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương.

C. Trên thế giới đã xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực, tiêu biểu như Liên minh châu Âu, đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

D. Các nước bước vào thời kỳ phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn nên có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển.

Câu hỏi : 342107

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 31, suy luận.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các đáp án A, C, D: đều là nguyên nhân dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN.

  - Đáp án B: phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương ở phát triển => Các nước Đông Dương giành độc lập => Tạo điều kiện cho ASEAN mở rộng thêm thành viên => Không thể nói đây lo sợ sức mạnh của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương là lí do dẫn đến sự thành lập tổ chức ASEAN.  

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Hoàng Hoan Khối thị trường châu âu
   Thích Trả lời 10/06/2019 23:53 Tỉ lệ đúng 88 %
  • Hoàng Hoan ASEAN ban đầu thành lập muốn chống lại CNXH đang lan rộng, bởi vậy giai đoán đầu mới thành lập ASEAN và 3 nc DD mâu thuẫn. Còn ý C Liên Minh CA đến năm 1993 mới đc đổi tên. Câu này sai rồi
   Thích Trả lời 10/06/2019 23:53 Tỉ lệ đúng 88 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com