Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoàn khách gồm 42 người muốn qua sông, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người mỗi chuyến, kể cả người lái thuyền. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách đó.

Câu 343624: Một đoàn khách gồm 42 người muốn qua sông, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người mỗi chuyến, kể cả người lái thuyền. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách đó.

A. 11 thuyền.

B. 10 thuyền.

C. 8 thuyền.

D. 9 thuyền.

Câu hỏi : 343624

Phương pháp giải:

Muốn tìm số thuyền cần chở, ta lấy số khách chia cho số khách mà một thuyền chở được. Tuy nhiên vì phải chở hết khách qua sông nên nếu còn số người ít hơn số người tối đa một thuyền chở thì vẫn phải cần thêm một thuyền nữa.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mỗi thuyền chỉ chở được nhiều nhất số khách là :

  \(6 - 4 = 5\) (người)

  Thực hiện phép chia ta có :

  \(42:5 = 8\) (dư 2)

  Cần 8 thuyền mỗi thuyền chở 5 người khách, còn 2 người chưa có chỗ ngồi nên cần thêm 1 thuyền nữa.

  Vậy cần ít nhất số thuyền là :

  \(8 + 1 = 9\) (thuyền)

  Đáp số : 9 thuyền.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com