`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đạo hàm của hàm số \(y = \dfrac{1}{5}{e^{4x}}\) là

Câu 344233: Đạo hàm của hàm số \(y = \dfrac{1}{5}{e^{4x}}\) là

A. \(y' =  - \dfrac{4}{5}{e^{4x}}\)

B. \(y' = \dfrac{1}{{20}}{e^{4x}}\)

C. \(y' = \dfrac{4}{5}{e^{4x}}\)

D. \(y' =  - \dfrac{1}{{20}}{e^{4x}}\)

Câu hỏi : 344233
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com