Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 4,BC = 2.\) Gọi \(P,Q\) lần lượt là các điểm trên cạnh \(AB\) và \(CD\) sao cho \(BP = 1,QD = 3QC.\) Quay hình chữ nhật \(APQD\) xung quanh trục \(PQ\) ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

Câu 344267: Trong không gian cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 4,BC = 2.\) Gọi \(P,Q\) lần lượt là các điểm trên cạnh \(AB\) và \(CD\) sao cho \(BP = 1,QD = 3QC.\) Quay hình chữ nhật \(APQD\) xung quanh trục \(PQ\) ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

A. \(10\pi \)

B. \(12\pi \)

C. \(4\pi \)

D. \(6\pi \)

Câu hỏi : 344267
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com