Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dùng các kí hiệu để viết câu sau và viết mệnh đề phủ định của nó.

Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó.

Câu 345142: Dùng các kí hiệu để viết câu sau và viết mệnh đề phủ định của nó.


Có một số hữu tỉ mà nghịch đảo của nó lớn hơn chính nó.

A. \(\exists \,q \in \mathbb{N},\,\,\frac{1}{q} > q\), mệnh đề phủ định là \(\forall \,q \in \mathbb{N},\,\,\frac{1}{q} \le q\).

B. \(\,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} > q\), mệnh đề phủ định là \(\,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} \le q\).

C. \(\exists \,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} > q\), mệnh đề phủ định là \(\forall \,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} \le q\).

D. \(\forall \,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} > q\), mệnh đề phủ định là \(\exists q \in Q,\,\,\frac{1}{q} \le q\).

Câu hỏi : 345142

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall :\) đọc là với mọi, \(\exists :\) đọc là tồn tại


Phủ định của mệnh đề “\(\forall x \in X,P\left( x \right)\) ”  là mệnh đề “\(\exists x \in X,\overline {P(x)} \)”


Phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in X,P\left( x \right)\) ”  là mệnh đề “\(\forall x \in X,\overline {P(x)} \)”

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\exists \,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} > q\), mệnh đề phủ định là \(\forall \,q \in Q,\,\,\frac{1}{q} \le q\).

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com