Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chúng  ta  thà  hi  sinh  tất  cả  chứ  nhất  định  không  chịu mất  nước,  nhất  định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong

 

Câu 347319: Chúng  ta  thà  hi  sinh  tất  cả  chứ  nhất  định  không  chịu mất  nước,  nhất  định không chịu làm nô lệ...” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong


 

A.  Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (1946).

B.

Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945).

C. Lời kêu gọi chống Mĩ cứu nước (1966).

D. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (1951).

Câu hỏi : 347319

Phương pháp giải:

sgk trang 131.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng 20 giờ này 19-12-1946, công nhân nhà máy Yên Phụ (Hà Nội) phá máy, cả thành phố mấy điện là tín hiệu tiến công. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của chủ tich Hồ Chí Minhd được truyền đi khắp cả nước. Trong đó có đoạn: “Không, chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chiu làm nô lệ”.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com